اخبار تازه

کد خبر ۱۱۹۹۵۳ انتشار : ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۴۲
تازه‌ترین تحقیق کریمی فیروزجایی؛

مطالعه موردی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران

علی کریمی فیروزجایی دارای دکترای زبان ادبیات خارجی و استادیار گروه زبان‌شناسی همگانی دانشگاه پیام نور تازه‌ترین تحقیق خود را به ورزش کشتی اختصاص داد.

به گزارش راه شلمچه، کریمی فیروزجایی به اتفاق هانیه یارمند در این تحقیق به تحلیل نشانه‌معنا‌شناختی تبلیغات فدراسیون کشتی و کاربرد تصاویر در تبلیغات پرداخت و هدف این پژوهش، تحلیل تبلیغات فدراسیون طبق نظریه‌ها و مولفه‌های نشانه‌معناشناختی دانست و این که تبلیغات انجام شده در تصاویر و پوسترهای مربوط، از لحاظ نشانه‌معنا‌شناختی دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشند.

در چکیده این تحقیق آمده: روش تحقیق به صورت کیفی و از نوع تحلیل محتوا است و از مجموع 500 عنوان و متن خبری، اطلاعیه و تصاویر مربوط، 8 مورد به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. در ابتدا تبلیغ مورد نظر معرفی شده و سپس مولفه‌های نشانه‌معنا‌شناختی آنها مورد بحث واقع گردیده است. یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که تبلیغات ورزشی از کمبود ایده‌های تازه، بدیع و ابتکاری رنج می‌برند؛ هر چند جرقه‌هایی از ایده‌های خوب مشاهده می‌شود. نشانه‌های به کار رفته در تبلیغات فدراسیون کشتی غالبا به صورت مستقیم می‌باشد؛ به طوری که مخاطب با در نظر گرفتن معانی صریح نشانه‌ها، به مفهوم آنها دست می‌یابد و معانی ضمنی و چندپهلو از نشانه‌ها قابل دریافت نیست. ابهام-آفرینی و بازی با نشانه‌ها که از خصوصیات بارز یک تبلیغ موفق می‌باشد، در تبلیغات این فدراسیون کمتر مشاهده می‌شود.

مشاهده مقاله

اخبار مرتبط :