اخبار تازه

کد خبر ۱۲۱۱۹۴ انتشار : ۱۸ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۱۶

ده نمکی: در کوی دانشگاه فقط شاهد بودم

«مسعود ده‌نمکی» کارگردان مجموعه فیلم «اخراجی ها» درباره حوادث کوی دانشگاه سال 78 می‌گوید «کوی دانشگاه فقط یک شاهد بودم» و «با شنیدن مضروب شدن خبرنگارمان به آنجا رفتم».

اعتماد آنلاین: «مسعود ده‌نمکی» کارگردان مجموعه فیلم «اخراجی‌ها» درباره حوادث کوی دانشگاه سال 78 می‌گوید «کوی دانشگاه فقط یک شاهد بودم» و «با شنیدن مضروب شدن خبرنگارمان به آنجا رفتم».

ده نمکی: در کوی دانشگاه فقط شاهد بودم