اخبار تازه

کد خبر ۱۲۲۴۱۴ انتشار : ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۴:۲۰

واکنش تند رضا رفیع به پیشنهاد احمدی نژاد

رضا رفیع به پیشنهاد احمدی نژاد واکنش تندی نشان داد.

برترین ها: رضا رفیع به پیشنهاد احمدی نژاد واکنش تندی نشان داد.

واکنش تند رضا رفیع به پیشنهاد احمدی نژاد