اخبار تازه

کد خبر ۱۲۳۸۴۹ انتشار : ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۱
آمار با افتخار می گوید:

مدال آوران کشتی مازندران در مسابقات جهانی

تا کنون کشتی کشورمان 45 طلا و 45 نقره و 41 برنز در این مسابقات صید کردند و سهم قهرمانان مازندران 17 طلا و 12 نقره و 8 برنز، جمعاً 37 مدال بوده است...

اختصاصی راه شلمچه- به بهانه نزدیک شدن به مسابقات قهرمانی کشتی آزاد جهان در بوداپست مجارستان، قصد داریم یادی از مدال آوران کشتی مازندران در طی سال های 1951 تا 2017 داشته باشیم که تا کنون کشتی کشورمان 45 طلا و 45 نقره و 41 برنز در این مسابقات صید کردند و سهم قهرمانان مازندران 17 طلا و 12 نقره و 8 برنز، جمعاً 37 مدال بوده است.

 

کشتی مازندران در اولین و دومین دوره این مسابقات نماینده نداشت و در سال 1957 استانبول ترکیه نیز حسین ابراهمیان و نبی سروری یک طلا و یک نقره  بدست آوردند و نمایندگان مازندران توفیقی در کسب مدال نداشتند.

 

اما در سال 1959 تهران با حضور امامعلی حبیبی نام مازندران در کشتی کشور مطرح شد البته مرحوم یزدان پناه اولین ملی پوش کشتی مازندران در بازی های آسیایی بود اما در مسابقات جهانی امامعلی حبیبی...

Emam-Ali Habibi - Shigeru Kasahara - Alimbeg Bestayev Wrestling at the 1956 Summer Olympics 67 KG Freestyle امامعلی حبیبی بر سکوی المپیک ملبورن 1956

در سال 1961 یوکوهامای ژاپن تیم ملی ما 5 طلا به دست آورد که با طلای مجدد امامعلی حبیبی، تعداد مدال های مازندرانی ها در این مسابقات به 2 طلا افزایش یافت.

 

در سال 1962 تولیدو آمریکا حبیبی سومین مدال کشتی مازندران در مسابقات جهانی را به دست آورد و سال 1965 پایان عمر قهرمانی حبیبی بود اما کشتی گیر دیگری به نام عبداله موحد با صید مدال طلا جهان ظهور کرد و تعداد طلای مازندران در قهرمانی جهان به عدد 4 رسید.

 

در سال 1966 تولیدو آمریکا عبداله موحد بازهم طلایی شد و تعداد طلای کشتی مازندران را به 5 طلا افزایش داد البته این مازندرانی تنها طلایی استان و ایران در جهان می باشد و طالبی و تهامی و انوری برای کشتی کشورمان به مدال برنز رسیده بودند.

 

برپایه این گزارش در مسابقات کشتی جهانی دهلی نو در سال 1967 بازهم یک طلای ناب ایران در جهان توسط عبداله موحد کشتی گیر شاخص مازندرانی به دست امد و ششمین طلای مازندران در این مسابقات نیز به نام وی ثبت شد و این افتخار توسط موحد در مسابقات 1969 آرژانتین نیز تکرار شد.

در حالی که در مسابقات جام جهانی 1970 ادمونتون کانادا مازندرانی ها جشن هشتمین مدال طلای خود توسط عبداله موحد گرفتند در سال 1971 پایان حکومت موحد در جهان کشتی بود و این دیار کشتی خیز در آن مسابقات بدون طلا به کار خود خاتمه داد.

 

در مسابقات جهانی استانبول 1974 ایران یک مدال نقره توسط رمضان خدر در وزن 57 کیلوگرم گرفت و در سال بعد در روسیه مازندران نماینده نداشت.

 

در سال 1978 سن دیگو آمریکا مازندرانی ها توسط رضا سوخته سرایی در فوق سنگین دومین مدال نقره مازندران را به دست آورد هرچند محمد حسین دباغی در این مسابقات ششم شد اما در سال بعد ایران حضور نداشت و شانس کسب مدال مجدد توسط مازندرانی ها از بین رفت.

 

رضا سوخته سرایی پهلوان ایران 1354

در سال 1981 اسکوپیه یوگسلاوی سابق رضا سوخته سرایی دومین مدال نقره خود و سومین مدال نقره مازندران را در جهان کشتی به دست اورد مرحوم سید رسول حسینی از ساری هم چهارم شد وی با شکست مقابل بلاکازوف و یومی یاما چهارم و دباغی ششم شد. از نکات جالب برای اولین بار مازندرانی ها یک مربی به نام مرحوم جعفر علیجانی را به عنوان مربی تیم ملی داشتند.

 

در سال 1985 بوداپست مجارستان مازندرانی ها چهارمین مدال نقره خود را توسط مجید ترکان در وزن 48 کیلوگرم صید کردند اما در سال های 1986 و 87 غیبت مازندرانی ها باعث شد تا صدمات زیادی به قهرمانان این دیار همچون عسگری محمدیان، رضا سوخته سرایی و مجید ترکان وارد شود زیرا این قهرمانان براحتی توانایی کسب مجدد مدال را داشتند.

 

در سال 1989 مارتینتی سوئیس مجید ترکان اولین مدال برنز مازندران را در وزن 52 کیلوگرم به دست آورد و عسگری محمدیان نیز ششم مدال نقره استان را به نام خود ثبت کرد و مرحوم علیرضا سلیمانی طلا گرفت.

 

در 1990 توکیو ژاپن مجید ترکان یک طلای ناب سبک وزن جهان  و اولین طلای سبک وزن مازندرانی ها را به دست آورد و خادم و محبی برنز گرفتند این سال پایان عمر قهرمانی مجید ترکان بود.

در سال 1991 وارنا بلغارستان اویس ملاح بعد از 17 سال از کسب مدال نقره رمضان خدر بازهم به مدال نقره دست یافت و در آن سال خادم طلا گرفته بود.

 

در حالی که در مسابقات قهرمانی کشتی جهان در سال های 1993 و 1995 مازندرانی ها توفیق کسب مدال نداشتند اما رضا سوخته سرایی دومین مازندرانی بود که به عنوان مربی در مسابقات حضور داشت.

 

در مسابقات قهرمانی کشتی جهان در گراسنویارسک روسیه عباس حاجی کناری در وزن 63 کیلوگرم دهمین مدال طلای کشتی مازندران را به دست آورد و مجید ترکان به عنوان سومین مربی مازندرانی کار هدایت ملی پوشان را بر عهده داشت؛ حاجی کناری در سال 1998 تهران نیز نقره گرفت و ششمین مدال نقره مازندران را در جهان کشتی ثبت کرد.

 

 

در سال 2001 هفتمین مدال نقره مازندران توسط بابک نورزاد در وزن 54 کیلوگرم به دست آمد و  نجفی جویباری پنجمین مربی مازندرانی ها در این مسابقات بود.

 

در 2002 تهران با طلای مهدی حاجی زاده ایران قهرمان جهان و این طلا یازدهمین طلای مازندران در جهان و تنها و آخرین طلای حاجی زاده در این مسابقات بود که با برتری مقابل کشتی گیر روس به دست آمد.

در مسابقات سال 2003 که مازندرانی ها بدون مدال بودند اما آیت واگذاری ششمین مازندرانی بوده که صاحب پیراهن مربیگری تیم ملی کشتی کشورمان بود.

 

این گزارش حاکیست در مسابقات کشتی قهرمانی جهان در سال 2005 یک ساروی به نام سید مراد محمدی تنها مدال آور ایران  و سومین مدال برنز مازندران را در قهرمانی جهان به دست آورد و عسگری محمدیان هفتمین مربی مازندرانی در مسابقات فوق بوده است.

 

در سال 2006 گوانگو چین بازهم سید مراد محمدی این ساروی مستعد تنها طلای کشتی ایران در جهان را به دست آورد و دوازدهمین مدال طلای مازندرانی ها در این مسابقات توسط اصغر بذری تعداد مدال های نقره این دیار را به عدد 8 رساند و رضا یزدانی با کسب مدال برنز مازندران را صاحب چهارمین مدال برنز کرد.

 
محمدی

در سال 2007 باکو یک برنز توسط رضا یزدانی در وزن 84 کیلوگرم برای مازندران حاصل شد و دو مازندرانی به نام های بهنام طیبی و عزیز واگذاری تعداد مربیان مازندرانی را در تالار مسابقات جهانی به عدد 10 رساندند و تنها مسابقاتی بوده که مازندرانی 2 مربی داشتند.

 

در سال 2009 دانمارک اینبار هم سهم ایران یک طلا توسط مهدی تقوی از مازندران بود تا سیزدهمین مدال طلای مازندران در این مسابقات نیز به نام این کشتی گیر رقم بخورد و اسماعیل دنگسرکی بعد از ترکان و عسگری محمدیان مربی تیم ملی شد تا مازندرانی برای یازدهمین بار در مسابقات جهانی صاحب مربی باشد.

مهدي تقوي

در مسابقات 2010 مسکو سید مراد محمدی دومین مدال برنز جهانی خودش و ششمین مدال برنز مازندران در قهرمانی جهان را به دست آورد؛ دنگسرکی نیز دومین حضورش در این رویداد ورزشی را تجربه کرد و مازندران نیز دوازدهمین بار در مسابقات جهانی صاحب مربی بودند.

 

در سال 2011 استانبول مازندران صاحب دو طلای ناب توسط مهدی تقوی 66 کیلو و رضا یزدانی 96 کیلو و مصطفی میرعمادیان سیزدهمین مربی استان قهرمان پرور مازندران در این بازی ها بود.

 

رضا یزدانی دومین مدال طلای خود و شانزدهمین مدال طلای مازندران در قهرمانی جهان را در سال 2013 مجارستان به دست آورد  و مسعود اسماعیل پور به مدال برنز رسید؛ عزت اله اکبری اولین و تنها مدال نقره جهانی خود را و هشتمین مدال نقره مازندران را در این مسابقات به دست آورد و برای چهارمین بار محمود اسماعیل پور از مازندران در کلاس کشتی جهان مربی بود.

برپایه این گزارش در 2014 تاشکند مسعود اسماعیل پور و سید احمد محمدیان و کمیل قاسمی سه مدال نقره گرفتند تعداد نقره های مازندران به عدد 11 و با مدال برنز محمد حسین محمدیان، تعداد برنزهای مازندران به عدد 9 رسید البته باید افزود حسین نقیبی بعد از یعقوب نجفی جویباری ، آیت واگذاری و عزیز واگذاری چهارمین جویباری بوده که در کلاس کشتی جهان به عنوان مربی حاضر و پانزدهمین بار این دیار در مسابقات فوق دارای مربی بوده است.

 

در سال 2015 آمریکا مازندران یک ستاره به نام حسن یزدانی را به جهان کشتی معرفی کرد که دراولین دوره حضور در وزن 70 کیلوگرم مدال نقره گرفت تا تعداد نقره های مازندران به عدد 13 افزایش پیدا کند؛ ساروی ها بعد از مجید ترکان و عسگری محمدیان و مصطفی میرعمادیان و دنگسرکی ، حسین کریمی را نیز به عنوان مربی در قهرمانی جهان داشته که طی شانزده دوره، این دیار 16 مربی جهانی داشته باشد.

 

در 2016 بوداپست مجارستان نیز  تنها بهنام احسان پور پنجم شد این در حالی است که در 2017 فرانسه مازندران سه نماینده داشت که رضا اطری برخلاف انتظار سیزدهم  و بهنام احسان پور چهاردهم و تنها حسن یزدانی بود که توانست با کسب مدال طلا، هفدهمین طلای مازندران را در این مسابقات به دست آورد ضمن اینکه عباس حاجی کناری اولین مربی از فریدونکنار در کلاس کشتی جهان بود که هفدهمین مربی مازندران در طول این بازی ها بوده است.

 

این گزارش حاکیست اینک همه نگاهها بازهم به بوداپست مجارستان است که خاطره طلای حسن یزدانی در فرانسه بار دیگر در این کشور اروپایی تکرار شود و مازندرانی ها در مجارستان خاطرات خوبی دارند زیرا طلا رضا یزدانی، نقره عزت اله اکبری، نقره مجید ترکان، برنز سید مراد محمدی و برنز اسماعیل پور در این شهر به دست آمد.

یزدانی: 11 سالم بود که از کشتی زده شدم/ دوست داشتم با جردن باروس کشتی بگیرم

در مخلص این گزارش تحلیلی و برای پرداختن به آمار نهایی افتخارات کشتی گیر مازندران باید خاطر نشان کنیم که در امامعلی حبیبی با 3 مدال، عبداله موحد با 5 مدال، رضا  یزدانی با 2 مدال، مهدی تقوی با 2 مدال، سید مراد محمدی، مجید ترکان، عباس حاجی کناری، مهدی حاجی زاده و حسن یزدانی هر کدام با یک مدال، 17 طلای کشتی مازندران در طول برگزاری مسابقات کشتی قهرمانی جهان را به دست آوردند.

 

رضا سوخته سرایی با دو مدال، عسگری محمدیان، بابک نورزاد، اصغر بذری، عزت اله اکبری، عباس حاجی کناری، کمیل قاسمی، مسعود اسماعیل پور، سید احمد محمدیان، مجید ترکان، رمضان خدر با یک نشان، 12 مدال نقره مازندرانی ها در این مسابقات بوده و رضا یزدانی با دو مدال، سید مراد محمدی، مسعود اسماعیل پور، اویس ملاح، محمد حسین محمدیان و سید احمد محمدی 8 مدال برنز برای این استان قهرمان خیز در ورزش کشور در طول برگزاری مسابقات قهرمانی کشتی جهان به ارمغان آوردند.

 

شعبان وفایی نژاد - کارشناس برجسته کشتی