اخبار تازه

کد خبر ۱۲۷۱۸۷ انتشار : ۱۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۱۱
خسروی

نظام سیاسی باید در راستای حفظ و ارتقای سرمایه های اجتماعی امت اسلامی قدم بردارد

تلاش برای بقای سیاسی در جهت رسیدن به منافع فردی و حزبی در جامعه تبعاتی ناگوار در لایه های زیرین جامعه گذاشته است.

راه شلمچه- سعید خسروی؛ تبعاتی همچون تناقض در بنیان تشکیل دهنده ساختار سیاسی مبتنی بر اسلام، آشکار شدن مواضع متناقض برخی رجال سیاسی و نارضایتی جامعه از این مواضع یکی از اثر گذارترین روندی که تفکرات زائد سیاسی را به فرصتهای اجتماعی تبدیل می کند تاکید مدیران ارشد کشور بر اجرای دقیق قانون است که این خود مهم ترین بخش در راستای پویایی اقتصاد اجتماع محور، ایفای نقش می کند
تجربه نشان داد که یکی از مهمترین چالشهای سیاسی را عدم بکارگیری و اعتماد سیاسیون به قشر جوان در عرصه های مختلف اجتماعی دانست
باید شرایطی را ایجاد کرد که جوانها نبوغ خود را در فضاهای مختلف شکوفا کنند
نظارت وانتقال تجربه مدیران به جوانان یکی از آلترناتیوها ی موفق در عرصه مدیریت کلان استو تناقض ها را در پی دارد.
در جامعه اسلامی سیاست از دیانت جدا نیست پس سیاست مدار باید سیاستش عین دیانتش باشد تا بناچهار چوب اجزای سیاست به شیوه ای درست در کنار هم قرار بگیرد
با توجه به موارد ذکر شده در نظام سیاسی اسلامی باید نگاه فردی و حزبی کاملا منسوخ شود و فضای سیاسی شفافی برای رفع موانع پیشرفت در تمامی عرصه ها پایه گذاری شود و این همان مسیر حفظ سرمایه های اجتماعی جامعه اسلامی است.یکی از اثر گذارترین شیوه ای که تفکرات رجل سیاسی را به فرصتهای اجتماعی سوق می دهد روش اجرای دقیق قانون توسط مدیران ارشد کشور است که این خود مهم ترین بخش در راستای پویایی اقتصاد اجتماع محور، دانست
تجربه نشان داد که یکی از مهمترین چالشهای سیاسی را عدم بکارگیری و اعتماد سیاسیون به قشر جوان در عرصه های مختلف اجتماعی دانست
باید شرایطی را ایجاد کرد که جوانها نبوغ خود را در فضاهای مختلف شکوفا کنند
نظارت وانتقال تجربه مدیران به جوانان یکی از آلترناتیوها ی موفق در عرصه مدیریت کلان استدر ساده‌ترین شکل می توان گفت نگاه سیاسی بدون دین به دلیل ماهیتی، با نفاق همراه است وگرایشی به سمت نگرش نظام امپریالیستی است
و این همان نکته سفارش شده سرویسهای غربی است که متاسفانه خواسته یا نا خواسته سیاسیون آن را دنبال می کنند
تنها جبهه ای که توان رویارویی با این رویکرد مغرضانه را دارد بصیرت با سیاست است که آن را دائما رهبری عظیم الشان سفارش می کند

اخبار مرتبط :