اخبار تازه

کد خبر ۱۲۷۶۱۹ انتشار : ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۳

تایید اعتباربخشی دو بیمارستان در بابل توسط وزارت بهداشت

دکتر پرویز امری معاون آموزشی دانشگاه از تایید اعتباربخشی آموزشی بیمارستان های آیت ا.. روحانی، بهشتی و کودکان امیرکلا خبر داد.دکتر پرویز امری گفت: اعتباربخشي یکي از سیستم های ارزشیابي آموزش علوم پزشکی مي باشد که بدلیل تأثیرات فراوان بر طیف گسترده ای از شاخص های ارزیابي در خدمات سلامت در کانون توجه متولیان و ارایه کنندگان خدمات آموزشی، بهداشتي و درماني در سراسر دنیا قرار گرفته است.

 

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت:  تیم معاونت آموزشی با دستور رئیس دانشگاه با رویکردی متفاوت و تشکیل کارگروهی متشکل از مدیران معاونت آموزشی، معاونین آموزشی بیمارستان ها، اعضای هیات علمی، کارشناسان آموزشی معاونت آموزشی و بیمارستان ها و .. به عنوان "تیم اعتباربخشی بیمارستانی" تلاشی چندین ماهه را با هدف اخذ تاییدیه بدون قید و شرط توسط سه مرکز اصلی آموزشی شهید دکتر بهشتی، بیمارستان کودکان امیرکلا و آیت ا.. روحانی آغاز کرد.

وی ادامه داد: تلاش های دلسوزانه و شبانه روزی تیم اعتباربخشی بیمارستانی در نهایت موجب افزایش چشمگیر حدودا 20 درصدی در امتیازات کسب شده هر سه مرکز شده و از حالت تایید مشروط آموزشی در سال 96 به تایید آموزشی در 97 تبدیل شد.

وی بیان داشت: در ایران برنامه اعتباربخشي آموزشی مراکز آموزشی درمانی در سال1394 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تدوین و در سال 1395 اجرایی شد.

دکتر امری افزود: ویرایش جدید استانداردهای اعتباربخشي با 91 سنجه در 9 محور اعم از"مدیریت، آموزش، پژوهش مربوط به بخش های بالینی و پاراکلینیکی در بیمارستان های آموزشی" در زمستان 1395 به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ شد

اخبار مرتبط :