اخبار تازه

کد خبر ۱۳۳۰۵۱ انتشار : ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۶
زیبایی طبیعت در لنز دوربین راه شلمچه:

مزارع کلزا در منطقه زیبا دودانگه ساری

به گزارش راه شلمچه، تصاویر ذیل حاصل ساعت ها تلاش و ظرافت کاری ابراهیم فلاح عکاس ویژه خبری راه شلمچه در مازندران در منطقه زیبا دودانگه ساری است که در قاب تصاویر زیبا ثبت شده از نظر شما مخاطب گرانمایه می گذرد و بی شک مشاهده آن بر تلطیف شدن روحیه شما اثرگذار است.