اخبار تازه

کد خبر ۱۳۴۲۳۳ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۱۲

وقت سحر

 

وقت سحر
ای که بابی را زنی بهر شفا
وعده ‌ گاهت رو سحر زیر سما

خوان دعایی تا کند او مستجاب
سُفره پهن است و شوی حاجت روا

شعر: آیت‌الله حاج شیخ محمدحسن انصاری

اخبار مرتبط :