ماجرای بازگشت «نقویان» به تلویزیون!

نقویان رفت دورهایش رو زد و برگشت؛ کف و سوت‌های جریان حامی فتنه رو هم دید؛ و فهمید که خبری نیست و باز هم برگشت.

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۲۲ 56 بازدید