اصلاح‌طلبان باز هم ساز AFTF را کوک کردند!

پوشیدن لباس سپاه را باور کنیم یا اصرار دوباره بر CFT و پالرمو را؟

علی نجفی خوشرودی نیز که از حوزه انتخاباتی بابل و تحت حمایت اصلاح‌طلبان وارد مجلس شده است، گفت: « لزوماً ارتباطی میانFATF و تحریم سپاه پاسداران وجود ندارد.»

۲۲ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۳ 89 بازدید