معلم خوش فکر پیشکسوت عرصه تعلیم و تربیت کشور درگذشت

جامعه اسلامی فرهنگیان: حیدری یکی از پیشکسوتان عرصه تعلیم‌وتربیت و معلم ماندگار ایران بود.

۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۳۲ 101 بازدید