ولایتی و لنگ رزمندگان یمنی با آن خانه بزرگ مسکونی!

آنها به خانه بزرگ دکتر ولایتی اعتراض داشته‌اند و سکونت ایشان در آن خانه را با موازین انقلابی همخوان تلقی نمی‌کرده‌اند...

۱۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۷ 110 بازدید