اعتراض دانشجویان در سمنان:

تورم، گرانی، جواب بده روحانی!

برخی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در اعتراض به عملکرد دولت با شعارها و پلاکاردهای خود خواستار پاسخگویی رئیس جمهور شده بودند.

۱۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۲۰ 101 بازدید