سابقی:

با «ذلت پذیری« رای و تدبیر مرا تباه کردید..

۱۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۲ 290 بازدید