فریب آشنای دولت و مسأله لجن‌پراکنی!

خلاف افسانه‌پردازی‌‌های آقای آشنا، اقتصاد دوقبضه در دست دولت است و این او و همکارانش هستند که پول و سرمایه ملی مردم را در اختیار دارند، نه هیچ فرد یا نهاد دیگر!

۱۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۲۵ 66 بازدید