شوخی روحانی با افکار عمومی در سالگرد هاشمی رفسنجانی!

تغییرهای حیرت‌آور و طنزپردازی‌های روحانی و اطرافیانش هر روز بیشتر می‌شود. کسانی که مروجان اصلی ایده سازش‌کاری و باج‌دادن به دشمن بوده‌اند، امروز خود را پدران موشکی کشور معرفی می‌کنند و از دلواپسان دلواپس‌تر شده‌اند.

۲۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۴۶ 93 بازدید