شوطی؛

تحلیلی متفاوت به رسانه های داخلی و خارجی در خصوص پرتاب ماهواره ایران

تحلیلی متفاوت نسبت به رسانه های داخلی و خارجی در خصوص دستاوردهای قابل تقدیر و غرور آفرین ارسال ماهواره پیام به فضا از منظر دیپلماسی و فنی از نگاه یک کارشناس فنی در صنعت هوافضای کشور و تحلیل گر مسائل سیاسی و اقتصادی در صداو سیما و مطبوعات رسمی کشور.

۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۲۲ 54 بازدید