کد خبر ۱۲۸۸۳۵ ۹۱ بازدید انتشار : ۲۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۴۲

مراکز کارشناسی در گروگان غیرکارشناسان

مراکز کارشناسی در گروگان غیرکارشناسان فرصت سوزی از خود و فرصت سازی برای دشمن

به گزارش راه شلمچه، اکبر نصراللهی رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه نوشت: از زمان فیلترینگ تلگرام و حتی قبل از آن در مصاحبه ها ، مناظره ها و سخنرانی های مختلف، در خصوص فرصت های فضای مجازی و زیان های بسیار زیاد فیلترینگ بر کشور تاکید و سود آن را اندک دانسته ام‌.
همچنین تاکید کرده ام نباید با محروم کردن افراد با دغدغه و مسئول ، عرصه و میدان را به دشمنان و افراد غیرمسئول واگذار کرد.
اگرچه بارها به واسطه این موضع گیری های کارشناسانه و از روی اعتقاد، بنده و کسانی که اینگونه فکر می کرده ایم ، مورد تهمت و قضاوت نادرست قرار گرفته ایم اما خدا رو شکر می کنم که امروز مقام معظم رهبری به صراحت و درستی بر اهمیت استفاده از ظرفیت فضای مجازی تاکید و بر نادرستی ایجاد محدودیت بر سر راه استفاده از این ظرفیت کرده اند.
بی تردید به واسطه محدودیت بر سر استفاده افراد مسئول و بادغدغه از فضای مجازی از دوستداران ایران و انقلاب ، #فرصت_سوزی و برای دشمنان #فرصت_سازی شده است.
به نظر می رسد برخی مراکز کارشناسی در گروگان برخی افراد غیرکارشناس قرار دارند و تدبیر فوری در این خصوص ضروری است.

یک سوال

آیا نباید افرادی که در گذشته خود حبس شده اند و فرصت استفاده از این ظرفیت را از مردم بویژه جوانان گرفته اند، پاسخگوی این فرصت سوزی و زیان های غیرقابل جبران باشند؟