شهردار مرکز مازندران تأکید کرد:

ارائه راهکارهای جدید برای کسب درآمدهای پایدار

رجبی با اشاره به اینکه تلاش مجموعه شهرداری در انجام وظایف خود باید ملموس باشد، یادآور شد: از توانمندی‌های نیروهای متخصص و مجرّب شهرداری در راستای پیشبرد بهتر خدمات به شهروندان بهرهگیری شود.

به گزارش راه شلمچه به نقل از خبر منتشر شده در سایت شهرداری ساری، شهردار این شهر در جلسه شورای اداری شهرداری اظهار کرد: امیدوارم روزی برسد که از ظرفیت‌‌ها و توانمندی‌های بانوان در راستای اهداف شهرداری بیش از پیش بهره‌گیری کنیم.


عباس رجبی با بیان اینکه روسای سازمانهای تابعه و شهرداران مناطق سه گانه باید به گونهای عمل کنند که شهروندان متوجه تغییر مثبت و عملکرد بهتر مدیریت شهری باشند، تصریح کرد: مدیران شهرداری باید نگاه خود را به شناسایی و ارائه راهکارهای جدید برای کسب درآمدهای پایدار معطوف نمایند.


رجبی با اشاره به اینکه تلاش مجموعه شهرداری در انجام وظایف خود باید ملموس باشد، یادآور شد: از توانمندی‌های نیروهای متخصص و مجرّب شهرداری در راستای پیشبرد بهتر خدمات به شهروندان بهرهگیری شود.


وی با یادآوری اینکه فعالیت در شهرداری و خدمات‌رسانی به شهروندان معطوف به ساعت خاصی نیست، ادامه داد: خدمات‌رسانی در شهرداری تعطیلی ندارد و همه مدیران در هر ساعت از شبانه روز و حتی روزهای تعطیل در دسترس و در خدمت مدیریت شهری باشند.


رجبی با تأکید بر رسیدگی به موضوع بیمه تأمین اجتماعی کارکنان از سوی مدیران امر، بیان داشت: برگزاری دوره های آموزشی برای استفاده بیشتر از ظرفیت های درون سازمانی مورد توجه قرار بگیرد.

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار