انتقاد شدید اعضای انجمن پیشکسوتان کشتی ساری به منتقدین هیأت کشتی مازندران

در این جلسه اعضای انجمن پیشکسوتان کشتی مرکز استان خواستار حمایت این پیشکسوت کشتی از رئیس هیأت کشتی استان شدند و مباحثی نیز در خصوص واکاوی عملکرد هیأت مذکور به تبادل نظر گذاشته شد.

به گزارش راه شلمچه، در جلسه انجمن پیشکسوتان کشتی شهرستان ساری که با حضور اعضای هیئت رئیسه برگزار شد، روش انتقادات شعبان وفایی نژاد کارشناس صاحب نام و پرآوازه این رشته ورزشی نسبت به عملکرد عسگری محمدیان رئیس هیأت کشتی مازندران مورد انتقاد قرار گرفت.


در این جلسه اعضای انجمن پیشکسوتان کشتی مرکز استان خواستار حمایت این پیشکسوت کشتی از رئیس هیأت کشتی استان شدند و مباحثی نیز در خصوص واکاوی عملکرد هیأت مذکور به تبادل نظر گذاشته شد.


شعبان وفایی نژاد در سخنانی با بیان اینکه هرگونه اظهارات و دیدگاههای مطروحه، پیوست کارشناسی و بدون حب و بغض است، اظهار داشت: نظر اعضای انجمن پیشکسوتان کشتی ساری محترم و قطعاً مورد توجه بنده قرار دارد اما در قبال مشکلات و مسائلی که نیاز به اصلاح دارد، سکوت اختیار نمی کنم.


وی با اشاره به اینکه عسگری محمدیان از دوستان قدیمی بنده است، خاطر نشان کرد: بی تردید انتقادات بنده از روی دلسوزی است و برای کمک به کشتی مازندران آمادگی دارم.

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار