به جز کبوتران حرم، او نه زائری دارد

کسی که صاحب علم و کمال و مکتب بود
طلایه دار رسالت ، رئیس مذهب بود

به گزارش راه شلمچه، شعر مجید امیری سوادکوهی شاعر ولایی مازندرانی در سوگ شهادت  امام صادق (ع) را در زیر می‌خوانید:
                             
               
در سوگ امام صادق

رئیس مکتب شیعه امام صادق بود
یگانه منجی حکمت، امام ناطق بود

کسی که صاحب علم و کمال و مکتب بود
طلایه دار رسالت ، رئیس مذهب بود

چه صادقی که شبانه به حال راز و نیاز
به یاد پهلوی زهرا شکسته بوده نماز

شکسته قلب حزینش به یاد تربت عشق
ز غربت غم زینب ز گریه های دمشق

شنیده گریه ی اصغر میان دشت بلا
دو دست و رأس بریده درونِ طشت طلا

شنیده ضجه ی صغری ز کاروان حسین
فدای روی کبودش، انیس و نور دو عین

نه بارگاه، نه چراغی نه عابری دارد
به جز کبوتران حرم، او نه زائری دارد

بقیع و شمع خموش و قبور پنهانی
سکوت سردِ عمیق و غروب طوفانی

بقیع و این همه گنجینه های سلطانی
بقیع و آل سعود و کمین شیطانی

خدا کند که سعودی شود درک واصل
برای اهل وِلا چون بقیع شوند حاصل

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار