بی توجهی رئیس فدراسیون نسبت به کشتی مازندران

معلوم نشد به چه دلیلی رئیس فدراسیون کشتی شخصاً حاضر به حضور و نظارت در انتخابات ریاست هیات استان نشد. 

به گزارش راه شلمچه، معلوم نشد به چه دلیلی رئیس فدراسیون کشتی شخصاً حاضر به حضور و نظارت در انتخابات ریاست هیات استان نشد. 


رئیس فدراسیون زمانی که به مازندران بی توجهی می کند وای بحال سایر استانها. ای کاش رئیس فدراسیون با حضور در مجمع هیات استان حکم ریاست هیات کشتی مازندران را به عسگری محمدیان که صاحب دو مدال المپیک و یک مدال جهان و پنج مدال آسیا بود به او تقدیم می کرد نه اینکه در تهران طی یک مراسم غیررسمی بدون تشریفات حکم رئیس هیات استان را به عسگری دادند.


 عسگری محمدیان با کت و شلوار و لباس رسمی تشریفات و علی رضا دبیر بدون کت بدون لباس تشریفات حکم محمدیان را به او داد که از رعایت ادب و اخلاق و پیشکسوتی بدور بود.

اگر خوشت اومد لایک کن
1
آخرین اخبار