تصاویر امروز(27 آبان) نمازجمعه تهران

خطیب جمعه تهران: همین اغتشاشگران هستند که مسئول ما به دانشگاه آنها می‌رود، حرف خودشان را می‌زنند اما اجازه نمی‌دهند مسئول ما حرف بزند. اگر نام این دیکتاتوری نیست پس چیست؟ مصداق شعارتان خودتان هستید و مرگ بر دیکتاتور شایسته خودتان است.

به گزارش راه شلمچه، نماز جمعه این هفته تهران ظهر امروز(17 آبان) به امامت آیت‌الله سیداحمد خاتمی در محل دانشگاه تهران برگزار شد.

وی در بخشی از خطبه‌های امروز نماز جمعه با اشاره به حوادث اخیر کشور گفت: برخی می‌گویند درباره اغتشاشگران حرف نزنید و آنها را حساس نکنید چون تحریک می‌شوند و سر لج می‌افتند. غلط می‌کنند لج می‌کنند. پس قانون کجا نشسته است که این اغتشاشگران جنایتکار را سر جای خود بنشاند؟

 

وی یادآور شد: اولین هدفی که اینها دنبال می‌کنند براندازی است. این چیزی نیست که ما ادعا کنیم بلکه خودشان اعلام می‌کنند و می‌گویند اعتصابات را تا زمان براندازی ادامه خواهیم داد. مردم را تهدید می‌کنند که اگر مغازه‌تان را نبندید آن را آتش می‌زنیم. برخی توانستند و مقاومت کردند و به اراجیف شما گوش ندادند. اما برخی دیگر که نتوانستند و مغازه‌شان را بستند از دیکتاتوری شما ترسیدند.

خاتمی با بیان اینکه یکی از مصادیق مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر اغتشاشگران است، اظهار کرد: همین اغتشاشگران هستند که مسئول ما به دانشگاه آنها می‌رود، حرف خودشان را می‌زنند اما اجازه نمی‌دهند مسئول ما حرف بزند. اگر نام این دیکتاتوری نیست پس چیست؟ مصداق شعارتان خودتان هستید و مرگ بر دیکتاتور شایسته خودتان است.

 خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه براندازی از اول اسلام وجود داشته است، خاطرنشان کرد: براندازی هدف آنهاست اما ناکام می‌مانند آنچنانکه از اول اسلام ناکام بوده‌اند.

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار