در دیار ما شهیدان زنده اند دشمن بدان

گرچه بیکاری در اینجا خوب جولان میدهد

هر کسی آمد به مردم وعده نان میدهد

به گزارش راه شلمچه، شعری در وصف شهید مدافع امنیت سرباز گمنام امام زمان(عج) مصطفی نوروزی از زبان شاعر ولایی مازندران مهندس مجید امیری سوادکوهی را در زیر می‌خوانید:


جان فدای امنیت

بوی عطر شهدا می آید از شهر دلم

باز امشب مینویسم از شهید محفلم


آنکه نامش را خدا در عرش حکاکی نمود

یا که خود با رفتنش شعر شهادت را سرود


آن شهیدی که دلش با رهبری همراه گشت

در نبرد با دشمنان مملکت آگاه گشت


جان فدای امنیت دل را به دریاها زده

مصطفی با قایقش سیلی به بدخواها زده


همچون ارباب بی کفن دور از وطن در آب ها

روح پاکش آسمان را طی سوی  مهتاب ها


حال خواهی بشنوی از شیر مرد با خدا

با صفای شعر همدم شو بیا در شهر ما


حال امشب در فراغ او شما یاری کنید

با امام و رهبری از دل وفا داری کنید


یادی از آن سربداران جانثاران میکنیم

یاد آن نوروزی گمنام دوران میکنیم


آری آنها رفته اند تا ما بمانیم در امان

لحظه ای دشمن نیاید در میان جمعمان


آری آنها رفته اند تا حفظ گردد این نظام

شر آمریکا و اسرائیل و کین گردد تمام


حال باید قدر دانیم این ولایت خانه را

قطره قطره خون فدا شد بشکنیم بتخانه را


در دیار ما شهیدان زنده اند دشمن بدان

جانبازان همچنان رزمنده اند دشمن بدان


گرچه بیکاری در اینجا خوب جولان میدهد

هر کسی آمد به مردم وعده نان میدهد


راه و رسم و غیرت و مردانگی کمرنگ شد

قلب من تنگ از فراق فاتحان جنگ شد


ما کماکان گوشمان بر نطق های حیدریست

 خط قرمزهای ما تنها نظام و رهبریست


با کسی تعارف نداریم آتشیم بی اختیار

رد دشمن میزنیم با خون خود یا ذوالفقاراگر خوشت اومد لایک کن
2
آخرین اخبار