دولت در حفظ مدیران ناکارآمد و فاقد صلاحیت اصرار دارد

این مسئول تصریح کرد: گویا دولت در حفظ این مدیران ناکارآمد و فاقد صلاحیت اصرار داشته و توجهی نیز به مطالبات مردم و دلسوزان و حتی مراجع تشخیص صلاحیت نمی کند؛ چرا که برخی از این افراد مورد نقد مردم را نه تنها عزل ننموده بلکه به مسئولیت های مهم دیگری منصوب نموده است ؟!

به گزارش راه شلمچه، دولت درحفظ مدیران ناکارآمد و فاقد صلاحیت اصرار دارد و توجهی به مطالبات مردم و مراجع تشخیص صلاحیت ندارد.


سید امیر ساداتی کرمی مسئول سازمان بسیج دانشجویی سپاه کربلای مازندران بابیان این مطلب گفت: دولت با بکارگیری مدیران دولتی ناکارآمد و فاقد صلاحیت ، توجه به قشر متمول و اشراف و بی توجهی به وضعیت معیشتی طبقه متوسط و کم برخوردار وضعف جدی ماهیت کارشناسانه در تصمیمات مهم کشور ، مقبولیت و کارآمدی نظام را نشانه گرفته است.


وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های  نظام  سلطه فشل سازی و بکارگیری مدیران ضعیف برای ناکارآمدی کشورهای مستقل است گفت: بطور مشخص و مختصر باید مسئله اصلی کشور در حوزه مدیریت اجرایی را در سه مقوله مدیران دولتی ناکارآمد و بعضا فاسد که حضور این مدیران ( البته برخی از آنان نیز توسط قوه ی عدلیه نظام به محکمه دادگاه کشانده شده اند)، عمدتا مقبولیت و کارامدی نظام را هدف قرار گرفته است. 


این مسئول تصریح کرد: گویا دولت در حفظ این مدیران ناکارآمد و فاقد صلاحیت اصرار داشته و توجهی نیز به مطالبات مردم و دلسوزان و حتی مراجع تشخیص صلاحیت نمی کند؛ چرا که برخی از این افراد مورد نقد مردم را نه تنها عزل ننموده بلکه به مسئولیت های مهم دیگری منصوب نموده است ؟!


وی افزود: توجه حداکثری دولت به قشر متمول و اشراف کشور، و کم‌توجهی به وضعیت معیشتی طبقه متوسط و کم‌برخوردار که این‌رویه را در سیاست های اقتصادی دولتمردان می توان مشاهده کردو یا وضعیت مفتضحانه و مشکوک بودجه ارائه شده دولت برای سال ۱۴۰۰  نیز مصداق واقعی این سیاست های اقتصادی غلط و تورم زا  از جمله ضعف های  دولت است که درصورت عدم اصلاح، قطعا سفره مردم‌بویژه قشر متوسط و کم‌برخوردار  به شدت کوچکتر خواهد کرد.


 مسئول بسیج دانشجویی  سپاه کربلای مازندران در ادامه  با بیان اینکه ضعف جدی ماهیت کارشناسانه بسیاری از تصمیمات مهم ؛ که اجرای آن تصمیمات ، تبعات بسیاری را بر زندگی مردم‌و مصالح کشور مترتب ساخته است، گفت : برخی از تصمیمات و اقدامات غیر کارشناسی مانندحذف کارتهای سوخت، پذیرش تعهدات متعدد هزینه زا برای کشور (از جمله توافقنامه پاریس که می توان آنرا یکی از مهمترین دلایل قطعی برق در ماههای اخیر قلمداد کرد)، توزیع ارز ۴۲۰۰تومانی برای خوراک سگ و گربه گرفته تا اقلام لوکس و غیرضرور، بی تدبیری و تصمیمات غلط در تامین نهاده های دامی، گرانی دفعی قیمت سوخت کشور را فلج کرده است.


سید امیر ساداتی کرمی علاج مشکلات کشور را روی کار آمدن یک دولت جوان انقلابی و ارزشی دانست تا پرچم‌دار مبارزه با فساد ، حمایت از طبقه متوسط و محروم و ایجاد توازن بین توزیع امکانات و امتیازها ، داشتن توان کارشناسی و نخبگانی برای فعال کردن ظرفیتهای اقتصادی تحول اساسی در  مدیریت کشور ایجاد کند.


قربان نوروزی خبرنگار کیهان و همکار خبری راه شلمچه در مازندران

اگر خوشت اومد لایک کن
2
آخرین اخبار