دیدگاه حمایتی شهردار ساری در توسعه کشتی مازندران

 عباس رجبی در دیدار با عسگری محمدیان رئیس هیات کشتی استان و مسئولین هیات شهرستان ساری و جمعی از قهرمانان جهان و المپیک آسیا گفت: به کشتی مازندران کمک خواهم کرد.

به گزارش راه شلمچه، شهردار ساری در چهارچوب قانون کمک به کشتی مازندران خواهیم کرد.


 عباس رجبی در دیدار با عسگری محمدیان رئیس هیات کشتی استان و مسئولین هیات شهرستان ساری و جمعی از قهرمانان جهان و المپیک آسیا گفت: به کشتی مازندران کمک خواهم کرد.


وی خاطر نشان کرد: در چهارچوب قانون و با مصوبات شورای شهر این رشته مهم ورزشی را مورد حمایت قرار خواهیم داد.


در این جلسه عسگری محمدیان رئیس هیات استان، شعبان وفائی نژاد کارشناس کشتی، سید علی خدائی مربی سابق تیم ملی، محمدحسین محمدیان نفر دوم جهان دیدگاههای خود را تشریح کردند.


گفتنی است شهردار ساری و فرامرز نقیبی عضو شورای شهر با دکتر علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جهت حمایت از کشتی مازندران مذاکراتی داشته اند؛ نقیبی عضو شورای شهر که کاندید ریاست هیات کشتی مازندران هم بود بسود محمدیان کنار کشید  و مذاکرات زیادی در حمایت از کشتی مازندران با علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی داشت.

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار