شهردار اسبق ساری:

هیچ برنامه ای برای حضور در انتخابات شورا ندارم

بسیار متاسفم که بسیاری از غارتگران در لباس خدمت به مردم در شورا حضور یافته و به چپاول اموال عمومی پرداختند.

به گزارش راه شلمچه، سید علی حجازی شهردار اسبق ساری که از شهرداران موفق و پاک دست کشور بوده، در برابر درخواست های مکرر شهروندان ساروی جهت حضور در انتخابات شورا در سال جاری گفت: برنامه ای بمنظور حضور در این دوره از انتخابات شورا ندارم.


 وی افزود: بسیار متاسفم که بسیاری از غارتگران در لباس خدمت به مردم در شورا حضور یافته و به چپاول اموال عمومی پرداختند.
حجازی خاطر نشان کرد: با عملکردی که شورای شهر ساری به خصوص در دوره پنجم از خود برجای گذاشته، دیدگاه مردم نسبت به شورا منفی است که امیدواریم در انتخاباتی آتی، شهروندان ساروی به دور از وابستگی های سیاسی، حزبی و جناحی، اصلح ترین کاندیدا را شناسایی و روانه پارلمان شهری نمایند.

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار