جعفری؛

این جا به وقت اربعین

این جا حال دل خوب است و
هوای محفل گرم و پر از صفا و  صداقت
این جا ، همه یکی را صدا می زنند

راه شلمچه- قاسم جعفری(عضو علمی گروه فقه پیام نور تهران)؛


نمی دانم ، قطعه ای از زمان است
که تاریخ را روایت می کند
و یا بحری از عرفان است که
چله نشینی اش روان را جلا می دهد
حرکتی پر دامنه است
که مسافران کویش را تا ساحل امن
 به سرعت می برد که گفت ؛
کشتی او " اوسع و اسرع " است  .
حکایت پر شراره زینب است که جز
جمال جمیل ندیده است
و روایت سید بطحایی که
حل و حرم و صفا و مروه
کرم و شرفش را می شناسند
جریان پر خروش فرات است
که تصویر جوانمردی یک سالار
خوش نگار و پر وفا را
 بر پرده چشم می نمایاند
رستاخیز حضوری است که
چهل میلیون در یک لحظه
بر قطار زمان نشسته اند
و تا مقصدی زیبا که قلب ها را
حسینی فام می کند در حرکتند.
عطشی ناگفتنی است که کویر
انسانیت سپاهی دل به حرام و
حرامی سپرده را گزارش می کند
و معصومیتی بی نظیر است که
مظلومیت و حق محوری فئه ا ی قلیله
را فریاد می زند که
به اذن او بر فئه کثیره غلبه کردند .
این حدیث محبت و دوستی بر محور
حب الحسین یجمعناست
و تجلی مواسات با فقرا و اخلاص
هم پای انبیاء و اوصیاء
این خروش روح تولی به خدا و اولیاست
و اوج تبری از  شیاطین مظهر
شرک و کفر و ریاست .
این جا حال دل خوب است و
هوای محفل گرم و پر از صفا و  صداقت
این جا ، همه یکی را صدا می زنند
و یکی همه را فرا می خواند
این جا نقطه پرگار عالمی از انسان ها
یک نام خوش طنین و پرمعناست ؛ حسین !
این جا زیباترین صحنه اجتماع
 منظومه بشری است که خدایی ترین ها
به هم پیوسته اند .
این جا اربعین است  آری ، اربعین !.
•••••

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار