صالحی زاده؛

اعترافی در دروغ بودن ادعاهای اصلاح طلبان!

راه شلمچه- علی صالحی زاده؛ اصلاح طلبان در حالی همیشه در مواقعی خود را دوستدار مردم عنوان می کنند و با این جور حرفها از دیوار بالا می روند که روزگاری که در مجلس ششم رخنه کرده بودند رسماً مردم را عده ای قابلمه به دست خواندند که برای مرگ موش هم صف می گیرند
روز دیگر در فتنه 88 ایران را تهران و از کل تهران فقط محله های بالا شهر را در محاسباتشان می دیدند و یا خود و فرزندانشان را که با رانت بالا آمده اند را ژن برتر لقب می دادند

 و یا امروز بعد از جریانات آبان ماه ، در حالی برای مردم اشک تمساح می ریزند که یکی از لیدرهای این جریان بنام علی شکوری راد اینگونه می گوید:" اعتراضات اخیر موجب ریزش رای اصلاح طلب ها نشده یا اگر شده خیلی کم تر از میزانی است که از رای اصول گراها ریزش کرده است. اعتراضات معمولا در حواشی شهرهای بزرگ و در مناطقی که مردم از برخورداری مالی کمتری بهره مند هستند اتفاق افتاد.این جاها به طور سنتی جاهایی بوده که مردم مناسکی رای می دادند، یعنی همانطور که نماز می خوانند و روزه می گیرند می آمدند و رای می دادند، خب این ها الان آسیب دیده اند.بنابراین بر خلاف دوره های قبل که کاهش مشارکت، بیشتر به ضرر اصلاح طلب ها بود، بعد از این اعتراضات اخیر در حقیقت کاهش رای بیشتر در اردوگاه اصولگرایان اتفاق افتاده است"!

اینها درد مردم را ندارند و از این را می شود از سخنان شکوری راد فهمید که این جماعت سالها از قشر ضعیف جامعه بی خبرند و صنمی با آنها ندارند و شعارهای رنگین فقط برای رسیدن به سکوی قدرت است!

مراقب فتنه و نیرنگهای معاویه ای این جماعت هفت رنگ باشیم که سیاهی پرشان را با رنگهای گمراه کننده نپوشانند!

اگر خوشت اومد لایک کن
1
آخرین اخبار