به نام ورزش، به کام انتخابات ریاست جمهوری!

آقای وزیر اجازه ندهید از امکانات و اختیارات فدراسیون های ورزشی بعضی از روسای فدراسیون که نقش لیدر تبلیغاتی را ایفا می‌کنند سو استفاده شود.

به گزارش راه شلمچه، متاسفانه مدتی است که یکی از روسای فدراسیون های ورزش کشور به بهانه سر سرکشی به استان‌های کشور آن هم در این شرایط اسف بار کرونایی که با بیشترین حجم شیوع این ویروس روبرو هستیم، در حال تدارک های میدانی برای انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 است.آقای وزیر اجازه ندهید از امکانات و اختیارات فدراسیون های ورزشی بعضی از روسای فدراسیون که نقش لیدر تبلیغاتی را ایفا می‌کنند سو استفاده شود.قطع به یقیین اینگونه رفتارهای زننده و غیر قانونی و سو استفاده از جایگاه فدراسیون های ورزشی برای معرفی کاندیداهای ریاست جمهوری، چهره ورزش کشور را سیاه نموده و باعث بی اعتمادی جامعه ورزشی به دستگاه ورزش خواهد شد.

در آینده قطعا سلیس تر و با اسناد قانونی و ذکر نام رئیس فدراسیون در صدد براندازی نقاب از چهره متخلفین خواهیم شد.

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار