خبرنگار راه شلمچه مدیر روابط عمومی انجمن کشتی کارگری استان مازندران شد

مصطفی شجری مدیر پایگاه خبری راه شلمچه در استان مازندران مدیر روابط عمومی انجمن کشتی کارگری استان مازندران شد و برای موفقیت خبرنگار متعهد و توانمند ما در استان مازندران آرزوی موفقیت داریم.

اگر خوشت اومد لایک کن
1
آخرین اخبار