بهمنیار؛

خصوصی سازی عامل اصلی ویژه خواری و رانت خواری

ما با آمریکا و اروپا معیشت مناسب به دست نمی آوریم معیشت مناسب را کشوری به دست می آورد که قدرتمند باشد و بتواند سهم اش را در دنیای جهانی بگیرد بنیه نظامی قوی و بنیه اقتصادی قوی این دو تا به ما اقتدار میدهد و این اقتدار توانمندی اقتصادی ما را تامین می کند و به موازات آن با عدالت اقتصادی در داخل ، مسائل اقتصادی و اشتغال جوانان حل می شود و صد البته برای عدالت داخلی اول باید سراغ خصوصی سازی ها رفت که کمر ملت و دولت را شکسته است. 

بعد از رحلت امام(ره) این خصوصی سازی ها بود که اینک عامل تورم رکود و تنزل اقتصادی در زندگی مردم ایران شده است زیرا اموال عمومی با قیمت های بسیار مفت و مجانی به ویژه خواران تقدیم شده است آن هم بصورت قانونی، پتروشیمی ها، پالایشگاهها، معادن بی نظیر سنگ آهن و صنایع فولادیها و امثالهم که بسیار زیاد هستند همه با قیمتهای مجانی به گروههای خاص یا نزدیکان هدیه شده و یا به ده درصد قیمت واقعی از دولت خریده شده است لذا الان دست دولت خالی شده و مجبور است از بانک مرکزی و دیگر بانکها و آستان قدس و .... پول قرض کند و به اقتصاد تزریق کند.

نتیجه این موضوع میشود تورم، پس باید بدانیم که عامل اصلی تورم و خرابی فاجعه بار کشور اول نتیجه خصوصی سازی ناقص و پر از مفسده ای است که در تمام دولت ها به شدت ادامه داشته است و نتیجه اش خالی شدن دست دولت از صنایع و معادن استثنایی و درآمد ساز خودش شده است، بخش خصوصی هم از یک نفر می خواهد بجای سه نفر کار بکشد و دو نفر دیگر را اخراج کند و اکثرا آنها هم به دنبال فروش زمینها و ساختمانهای شرکت هستند نه توسعه اشتغال و تولید.

باید با تاراج گران و چپاولگران اموال عمومی بنام خصوصی سازی برخورد شود و سران آنها اعدام شوند و تمام ملک ها و کارخانجات از آنها پس گرفته شود و به دولت برگردانده شود، بزرگترین فساد اقتصادی کشور در جریان ارزان فروشی صنایع و معادن به ویژه خواران و شرکای خصوصی بخش دولتی تحت نام خصوصی سازی رخ داده است.

فروش مجانی صنایع و معادن ثروت ساز کشور تحت نام خصوصی سازی و در واقع چوب حراج بر اموال مردم ، عامل اصلی مشکلات اقتصادی و کسری بودجه دولت است، راه نجات اقتصاد و زندگی مردم هم برگشت صنایع و معادن تاراج رفته ارزشمند و پولساز به دولت  و مردم است و سران این تاراج گران اموال عمومی بنام خصوصی سازی نیز که زمینه ساز تورم و تنزل زندگی مردم بوده و هستند باید اعدام شوند تا عبرتی برای دیگران شود و برای همیشه این رانت خواری ها و اختلاس ها و ویژه خواری ها برای همیشه نابود شود.

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار