قدردانی از اهانت کنندگان به جامعه کشتی مازندران؟!

بدنبال رفتار و گفتمان نامناسب خطاب به جامعه کشتی مازندران در اردوی تیم ملی، احمد حسین زادگان استاندار به همراه حسن رنگرز مدیرکل ورزش و جوانان مازندران و عسگری محمدیان رئیس هیات استان با حضور در فدراسیون کشتی جهت آرام نمودن فضای منتقدین و اعتراضات جامعه کشتی با مسئولین فدراسیون دیدار و بنوعی ماله کشی بر رفتار گفتار خاطیان فدراسیون کشتی داشته اند.

به گزارش راه شلمچه، بدنبال رفتار و گفتمان نامناسب خطاب به جامعه کشتی مازندران در اردوی تیم ملی، احمد حسین زادگان استاندار به همراه حسن رنگرز مدیرکل ورزش و جوانان مازندران و عسگری محمدیان رئیس هیات استان با حضور در فدراسیون کشتی جهت آرام نمودن فضای منتقدین و اعتراضات جامعه کشتی با مسئولین فدراسیون دیدار و بنوعی ماله کشی بر رفتار گفتار خاطیان فدراسیون کشتی داشته اند.


در این استان متاسفانه هیچ یک از مسئولین سیاسی، اجتماعی، مذهبی شهامت و شجاعت و جسارت برخورد با خاطیان و اهانت کنندگان به کشتی مازندران را نداشته اند. جامعه ورزشی بخصوص کشتی مازندران بسیار تاسف و متاثر می باشد.


شعبان وفایی نژاد / کارشناس کشتی

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار