بساطی که برچیده می شود:

پایان اهداف شوم اسپانسر نماها در شهرداری ساری

شهردار ساری جلوی سو استفاده های مالی اسپانسر نماها در ساری را گرفته است؛ شهروندان ساروی از شهردار خود این سوال را دارند که طی 81 ماه گذشته  در زمان مدیریت شهردار قبلی چند هزار میلیارد اسپانسر نماهای ورزشی از شهرداری اخذ نمودند؟!

به گزارش راه شلمچه، اسپانسر نماها طی سالیان گذشته صدمات زیادی را به ورزش ساری زدند. بنام سرپرست تیم ها، مدیرعامل و رئیس هیات چه استانی و چه شهرستانی مبالغ سنگینی را هم با مجوز و هم بصورت غیر قانونی دریافت نمودند که مربوط به تیم هایی از قبیل کشتی، والیبال، تکواندو و فوتسال می‌شود؛ البته که تعدادی از اختلاس کنندگان در این خصوص دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده اند.

عباس رجبی شهردار ساری جلوی سو استفاده های مالی اسپانسر نماها در این شهر را گرفته است؛ هرچند شهروندان ساروی از شهردار خود این سوال را دارند که طی 81 ماه گذشته در زمان مدیریت شهردار قبلی چند هزار میلیارد اسپانسر نماهای ورزشی از شهرداری اخذ شده است؟!ضمناً یکی از اعضا گذشته شورا که پرونده اختلاس در همین خصوص داشته، این روزها در واحدهای مختلف شهرداری رفت و آمدهای مشکوک واسطه گری دارد که امیدواریم با برخورد قاطعانه دستگاه های نظارتی روبرو شود.


البته با نگاه موشکافانه رجبی شهردار مرکز مازندران و نیازسنجی های مدیریت شهری ساری، بی شک به مقوله مهم ورزش در این شهر نیز پرداخته خواهد شد اما رصد اقدامات حکایت از آن دارد که اتخاذ چارچوبی قانونی و توجه به الویت بندی صرف اعتبارات در راستای خدمت اثرگذار به مردم سرلوحه کاری شهرداری این شهر است.


شعبان وفایی نژاد

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار