ردپای مشهود اعضای شورای شهر:

چرا فساد عملگرایان شهرداری ساری افشاگری نمی شود؟!

این ادعا از آن جهت قابل اتکا به شمار می رود که منتخبین مردم ساری در پارلمان شهری در تمامی اسناد چرخش و گردش این تیم از بالاترین مقام شهری تا معاونین و مدیران حاضر، ناظر و نقش داشته اند

به گزارش راه شلمچه، مردم از اعضای شورای شهر ساری خواستار تشریح تخلفات مدیران دوران عملگرایی  شهرداری هستند.


مباحث بحث برانگیز و شائبه های بسیار جدی در وجود فساد گسترده مدیریت شهرداری در دوره عملگرایی وجود دارد و پروژه زمین زندان ساری، تخلفات در احداث ابنیه غیرمجاز بوستان ولایت، برداشت غیرمجاز بستر رودخانه تجن در محدوده فاز دوم بوستان ملل، دریافتی های غیر قانونی و فروش املاک و سرمایه های شهرداری، جذب غیرکارشناسی حدود 5 هزار نیروی مازاد، سند سازی های جعلی در برپایی جشن ها و مناسبت های مختلف مسائل بی پاسخی است که عمدتاً در روند اختلاس های تیم مدیریت شهری 8 سال گذشته، سوژه های برجسته ای به شمار می رفته که  اعضای شورای شهر در اوج بی تفاوتی و مماشات های مصلحتی، عامل اصلی تمامی این گرفتاری ها بودند. 
 
این ادعا از آن جهت قابل اتکا به شمار می رود که منتخبین مردم ساری در پارلمان شهری در تمامی اسناد چرخش و گردش این تیم از بالاترین مقام شهری تا معاونین و مدیران حاضر، ناظر و نقش داشته اند بر این اساس حق شهروندان ساری محفوظ است که بدانند چه کسی باعث این بی بند و باری مالی در این شهر و پایمال شدن سرمایه های عمومی آنها شده است.


باید توجه داشت سکوت عده ای در این راستا خود بیانگر اسارت آنها در این فساد عظیم است؛ کسانی که زنده باد و هورا می‌کشیدند امروز نگران افشای حق و سهم خود در این داستان هستند؛ افکار عمومی انتظار دارند قوه قضاییه همانگونه که در ورود برای مبارزه با فساد در شورا و شهرداری ساری کارنامه درخشانی از خود بجای گذاشته، شجاعانه تمامی عوامل را معرفی و بسزای عمل ننگین خود برساند و قطعاً این مهم ترین درخواست ساروی ها از دستگاه قضا به شمار می رود.


راه شلمچه در آینده ای نزدیک هر یک از پرونده های بزرگ فساد شهرداری ساری طی 8 سال گذشته را به تفکیک مورد واکاوی و تحلیل قرار خواهد داد و بی شک در مسیر شفاف سازی علل پیدایش این حجم فساد در نهادی که سالها صادقانه به مردم این شهر خدمت می کرد، خود را به عنوان مدعی العموم در کنار نهادهای مسئول می بیند...

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار