عملکرد قابل اتکای یک هیأت ورزشی در استان:

چند انتصاب در هیأت شمشمیربازی مازندران

گفتنی است طبق بررسی های به عمل آمده از عملکرد هیأت شمشیربازی مازندران، این هیأت ورزشی توانسته با عملکرد قابل قبول در جذب ورزشکاران این رشته و شناسایی استعدادهای ورزشی، گام های موثری را در جهت سوق رده های سنی پایه به فعالیت در شمشیربازی بردارد.

طی احکامی جداگانه از سوی محمد پوریایی سرپرست هیئت شمشیربازی استان مازندران صورت پذیرفت.به گزارش ارسالی روابط عمومی هیأت شمشیربازی استان مازندران به راه شلمچه ، طی احکامی جداگانه از سوی محمد پوریایی سرپرست این هیأت ابوالفضل قاسمی، سید محمد کاظمی و ابوالفضل محمدنژاد به ترتيب بسمت سرپرست هیأت شمشیربازی شهرستان آمل، سرپرست روابط عمومی‌ و رسانه و مشاور حقوقی هیأت استان منصوب گردیدند.گفتنی است طبق بررسی های به عمل آمده از عملکرد هیأت شمشیربازی مازندران، این هیأت ورزشی توانسته با عملکرد قابل قبول در جذب ورزشکاران این رشته و شناسایی استعدادهای ورزشی، گام های موثری را در جهت سوق رده های سنی پایه به فعالیت در شمشیربازی بردارد.
گزارشات میدانی خبرنگار ما در ساری نشان می دهد جامعه ورزشی به خصوص خانواده های ورزشکاران رشته شمشیربازی در مازندران از عملکرد مدیران این هیأت در بخش های مختلف رضایت دارند.اگر خوشت اومد لایک کن
2
آخرین اخبار