کاهش بروکراسی اداری در فرآیند حقوق شهروندی

مسئولیت شهروندی به عنوان مبحثی قابل واکاوی برای مدیران شهری همواره مورد دغدغه قرار داشته است از این رو بُعد آرمانی و تأمین نیازهای اخلاق زیستی شهروندان مطرح می‌شود...

مسئولیت شهروندی به عنوان مبحثی قابل واکاوی برای مدیران شهری همواره مورد دغدغه قرار داشته است از این رو بُعد آرمانی و تأمین نیازهای اخلاق زیستی شهروندان مطرح می‌شود تا بدین وسیله شهروندان با بالا بردن سرمایه فرهنگی شان نسبت به یکدیگر محیطی آرام‌بخش در عین حفظ کرامت انسانی، فراهم نمایند .


به گزارش راه شلمچه مصطفی بابایی یکی از فعالان اجتماعی در مازندران در یادداشتی ارسالی آورده است: روزمرگي، مسائل حاشيه اي و بوروکراسي اداري هرگز نبايد ما را از رسالت اصلي خود که خدمت به مردم و احياي شهرمان در حوزه کالبدي است، غافل نماید و اين موضوع فلسفه وجودي شهرداري ها و شوراهاي شهرها است که نباید در فراز و نشيب کارهاي اداري از اين امر مهم غافل باشند.


مشارکت متقابل مسئله قابل توجهی است و این مهم پديده اي ذهني و فرآيندي از خودآموزي اجتماعي است که به جزئي از فرهنگ مردم درآمده است؛ شرايط مناسب براي مشارکت و برآوردن انتظارات اعضاي جامعه باعث می شود در اشکال و مراتب مختلف متناسب با ساختار اجتماعي وسياسي حاکم شاهد تحولات شگرفی در ارتقاء سطح زندگی شهروندی باشیم.


شهروندمداري ارتباط مستقيم با دموکراسي و توسعه دارد چرا که مشارکت از زماني اهميت يافت که توسعه جز با دموکراتيزه کردن ساختارهاي سياسي و توانمند سازي شهروندان ميسر نمي باشد؛ مشارکت شهروندان در امور شهري بنا بردلایلی چون انطباق برنامه ها و عملکرد مديريت شهري با نيازها و اولويت هاي شهروندان،پيچيدگي روز افزون زندگي شهري و عدم توان مديريت در پرداختن به همه آنها، آموزش اجتماعي ، توانمندسازي واستفاده از ظرفيت شهروندان در توسعه شهري و عدم توان يکجانبه دولت ها در تحقق توسعه شهري مورد توجه قرار گرفته است .


برای ایجاد و حفظ اقتدار ملی ، رعایت حقوق شهروندان برای تحکیم مبانی همدلی و همزبانی ، امری ثابت و گریز ناپذیر است؛ این مسؤلیت خطیر و بزرگ که همزمان متوجه دولت و ملت است، لازم می نماید تا اقدامات و فعالیت ها ، فراگیر ، غیر حزبی و غیر جناحی باشد و با نگاهی کلان نگر و بلند مدت مورد اهتمام متولیان امر قرار بگیرد.

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار