کینه‌توزی موسوی خوئینی‌ها نسبت به رهبری

مخاطب ما رهبری است، شما کنار روید تا خودشان طرف قرار گیرند.

به گزارش راه شلمچه، علیرضا زاکانی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر نکته جدیدی درباره مرد خاکستری اصلاحات منتشر کرده است:

«سال 74 در نقد سلام و آقای ‌خوئینی ها جلسه ای با وی داشتیم. ایشان گفتند مخاطب ما رهبری است، شما کنار روید تا خودشان طرف قرار گیرند. به استناد تاریخ اسلام و سیره امام ره حرفش را رد کردیم، ناگهان فریاد کشید سکوت نمایید! این شیوه مطلوب حکمرانی وی و البته تجلی کینه اش به رهبری است.» 

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار