گدایی نمایی شایسته قهرمانان ورزشی نیست

این رفتار در حالی که همین ورزشکاران صاحب چندین دستگاه منزل و خودرو هستند اما حاضر به هزینه کردن برای درمان بیماری یا آسیب دیدگی خود نیستند

به گزارش راه شلمچه، مدتی است که تعدادی از ورزشکاران بنام کشورمان جهت کسب درآمد مالی دست به رفتار نامناسبی برای بازی با احساسات مردم و مسئولین علیرغم اینکه از سرمایه های بسیار خوبی و درآمد بالایی بهره مند هستند مبنی بر گدایی نمایی می کنند. 


این رفتار در حالی که همین ورزشکاران صاحب چندین دستگاه منزل و خودرو هستند اما حاضر به هزینه کردن برای درمان بیماری یا آسیب دیدگی خود نیستند؛ یا بحث اشتغال خود یا حراج مدالها و انداختن در زباله دانی که همه این رفتارهای نامناسب است.

 قهرمانان ما باید رفتاری شایسته داشته باشند؛ بازی با احساسات مردم رفتار و اخلاق قشنگی نیست.


شعبان وفایی نژاد / کارشناس ورزشی

اگر خوشت اومد لایک کن
1