مومنی؛

نفقه زوجه

راه شلمچه- عابدین مومنی استاد دانشگاه تهران؛ در فقه اسلامی اصل را بر مالکیت فردی و شخصی گذاشتند یعنی حتّی در خانواده مالکیت اشتراکی نداریم مالکیت شوهر مستقل از دارائی های همسر و مالکیت او است مالکیت همسر نیز مستقل از دارائی های شوهر و مالکیت او است مالکیت فرزندان و والدین از همدیگر مستقل است هیچ فردی حق ندارد بدون اجازه مالک یا بدون اجازه شرع در حوزه مالکیتی دیگری ورود کنند اگر شوهر از مال در حرز همسر چنگ اندازی کند یا بالعکس عنوان سارق پیدا می‌کند محکوم به قطع دست خواهند بود همین حکم در مورد اموال والدین و فرزندان با شرط مذکور وجود دارد جز این که دست پدر بریده نمی شود ولی ارتکاب جرم رخ داده است.


اصل دوم این که هرکسی مسئول معاش خودش است خرج زندگی هیچ کس بر عهده دیگران نیست جز این که فرزندان در دوره طفولیت و نداشتن اموال از نظر شرعی واجب النفقه پدر هستند و والدین در دوره فرتوتی و بیماری موجب از کار افتادگی واجب النفقه پسران و در صورت فقدان پسر، دختران دارای اموال خواهند بود.


بنابراین نفقه زن بر عهده خودش است چنان که نفقه شوهر بر عهده خودش است نه زن مسئول اداره معاش شوهر است و نه شوهر تکلیف به اداره معاش همسر دارد. جز این که شرع از حیث آن که اراده‌ی خداوند متعال قاهر بر هر اراده ای است، از باب اولویت تعیُّنی خواست خداوند متعال، مسکن، پوشاک و نفقه روزانه زوجه به عهده زوج گذاشته شده است که کالایی که صبحانه، نهار و شام با آن تهیه می شود یا معادل نقدی آن که به زوجه پرداخت می شود که عرفی است با محوریت توان اقتصادی زوج، مملوک زوجه خواهد بود مالک عین پوشاک و مسکن زوج است که متناسب با عرف در اختیار زوجه قرار خواهد گرفت. ریز اقلامی که از زوج در اختیار زوجه قرار می گیرد در جواهرالکلام نجفی بیان گردید. خارج از سه قسم ذکر شده بر عهده زوج نیست اگر زوجه بیمار شود هزینه درمان به عهده زوج نیست، هزینه مسافرت که درخواست زوجه باشد به عهده زوج نیست هم چنان که با ثروت زوج، زوجه مستطیع برای انجام حج تمتع نمی شود. 

هزینه تحصیلی زوجه بر عهده زوج نیست و هر هزینه ای دیگر غیر از سه قلم گفته شده که البته اساسی هم هستند و نیز کفن زوجه، زوجه داشته باشد به عهده زوج نیست حتی اگر هزینه مهمان نمودن والدین زوجه باشد به عهده زوج نخواهد بود. بنا بر سخن مشهور که نفقه زوجه بر عهده زوج است از رُبَّ مشهورٍ لا اصلَ له است که اساسی ندارد بلکه در حدِّ مساعدت، و حمایت بخشی از مخارج زوجه به عهده زوج است فراتر از حد معمول و مساعدت بر عهده زوج نیست اگر زوجه ای پوشاک ارزشمند تر از پوشاک متعارف که بر عهده زوج است مطالبه نماید زوج ملزم به تهیه آن نیست چنان که مسکن ارزشمند تر از متعارف هم بر عهده زوج نیست. بنابراین نفقه زوجه بر عهده زوج نیست بلکه در حدِّ مساعدت بر عهده زوج است که فهرست اقلام نفقه در کتب فقهی بیان گردید. یا علی مدد

اگر خوشت اومد لایک کن
0
0
امیر ۸ فروردین ۱۴۰۳
اگه مردی اجازه کار کردن به زنش رو نده اونوقت زنه از کجا بیاره هزینه درمانش رو به وقت بیماری بده ؟جناب نابغه جواب بده
پاسخ
آخرین اخبار