عابدین مومنی:

به چه کسانی رأی دهیم؟

 ای مردم مسلمان چند سال گذشته را در نظر آورید ملاحظه شود که چگونه افرادی صاحب پست و منصب با معامله و زد و بند شدند؟ هر عملی در آن پست و منصب صورت گرفته باشد غیر شرعی است خلاف رضایت امام زمان علیه السَّلام خواهد بود.

 به گزارش راه شلمچه، عابدین مومنی استاد دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت: کسانی که به مجلس راه یافته اند به دو دسته تقسیم می شوند؛
 ۱_ کسانی بدهکار به افراد و اشخاص معلوم و مشخص هستند در حقیقت برای آنان سربازی می کنند یعنی تیم و گروهی درست می شود که یک نفر را به مجلس بفرستند در مقابل آن اعضای گروه به پست و منصب و مقامی برسند مثلاً ریاست آموزش و پرورش، ریاست دانشگاه های مختلف منطقه و شهرستان، ریاست جهادکشاورزی، و دیگر ادارات، یا فرماندار، شهردار، بخشدار به اعضای گروه یا به افرادی که اعضای گروه سفارش می کنند برسند.
در واقع کسی که به مجلس راه یافتند بدهکار اعضای گروه هستند مُتَعَهِّد به کسانی که برای او شب و روز خودشان را گذاشتند می باشد یعنی یک معامله. نه داوطلب برای خداوند متعال خواهان رأی است نه اعضای گروه برای خداوند متعال برای فرستادن فردی به مجلس شورای اسلامی سعی و تلاش دارند در این صورت نه رأی به چنین داوطلبی شرعی است و نه حضور چنین فردی در مجلس شورای اسلامی شرعی است و نه کسانی که با چنین معامله ای به منصبی می رسند شرعی است.
 زیرا در نظام اسلامی مناصب، جایگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است نمایندگی مجلس راه یابی به حیطه ولایت امام زمان علیه السَّلام است وزارت، استانداری، فرمانداری و..... حیطه ولایت امام زمان علیه السَّلام است پست و منصب دنیائی نیست معامله گری نسبت به پست و منصب در جمهوری اسلامی حرام است کسانی که به چنین داوطلبی رأی می دهند اسباب ارتکاب حرام را برای او پدید می آورند رأی آنان مقدمه ارتکاب حرام است مقدمه حرام، حرام است.
 هرکسی وعده به منطقه و اشخاص می دهد یا وعده ای خارج از اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی می دهد چنین فردی برای خداوند متعال نمی خواهد به مجلس راه یابد عهده دار تکلیف امام زمان علیه السَّلام شود رأی به او حرام است. ای مردم مسلمان چند سال گذشته را در نظر آورید ملاحظه شود که چگونه افرادی صاحب پست و منصب با معامله و زد و بند شدند؟ هر عملی در آن پست و منصب صورت گرفته باشد غیر شرعی است خلاف رضایت امام زمان علیه السَّلام خواهد بود.

 ۲_ کسانی که برای اعانت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و انجام تعَهُّدات شرعی داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی شده‌اند جز تعَهُّد نسبت به خداوند متعال و تعَهُّد نسبت به نظام اسلامی هیچ تعَهُّد دیگری در ذمّه ندارد و با این تعَهُّد به مجلس راه خواهد یافت حمایت از چنین داوطلبی واجب است البته با داشتن دیگر شرایط که در بیانیه های پیشین بیان گردید.
 چنین فردی اگر به مجلس راه یابد نماینده واقعی مردم خواهد بود. یعنی مردمی که به چنین داوطلبی رأی دادند توقع ویژه ای بابت رأی دادن خودش از نماینده نخواهند داشت نماینده هم خدمات ویژه یا توجه ویژه برای رأی دهندگان خودش نخواهد داشت. نمایندگی چنین فردی شرعی است اعانت به امام زمان علیه السَّلام است إعمال ولایت ولی الله الأعظم امام زمان علیه السَّلام در جامعه شرعی و دینی خواهد بود.
اگر تا کنون با چنین رویکردی، نماینده به مجلس شورای اسلامی فرستاده می شد معصیت خداوند متعال در جامعه رخ نمی داد جامعه امام زمانی پدید می آمد مشکلی در جامعه رخ می داد؟ ای مردم پیرو امام زمان علیه السَّلام در خدمت امام زمان علیه السَّلام باشیم رأی ما یاری امام زمان علیه السَّلام باشد به کسی که جز به خداوند متعال و مأمور خداوند متعال و خدمت به خداوند متعال برنامه دیگری ندارد رأی دهیم که قابل اعتماد است فریب افراد با عنوان و بی عنوان با نفوذ و بی نفوذ، پول داران بی درد و امثال آنها را نخوریم تا شرمنده امام زمان علیه السَّلام نشویم برای دنیای دیگران دین خودمان را خرج نکنیم به کسانی که نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دنیای خودشان می دانند رأی ندهیم که دین ما خرج آباد شدن دنیای آنان شود.

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار