شعر؛ که ویروسی شود گوری بگوری

به گزارش راه شلمچه، آیت‌الله محمدحسن انصاری قطعه شعری را در باره ویروس کرونا سروده‌اند:


به  حفظ   جان   بیا   و   کن   تو  یاری
هوا  دلچسب   و   چون   باشد   بهاری

غم     عالَم      خورد     عالِم     زمانی
که     بیند    جاهلی     مسئول    کاری

به  شُکری    بهرِ    حال    و   روزگارت
فزون    گردد    برَت    نعمت    ز باری

نیرزد   این   زمان   کویی   به   کویی
حسن را  بین  که   مانده   کنج   داری

که    ویروسی   شود    گوری   بگوری
بدین  سان  هم   شود  او  یک  مهاری

بشرط      همرهی     باشد       فراگیر
نه  بعضی  خانه  و  بعضی  به   هاری

اگر خوشت اومد لایک کن
2
آخرین اخبار