خوش‌سیرت؛

شهيد «پيروی آسيابر» مردی از تبار ديلميان

راه شلمچه- حمید خوش‌سیرت؛ شهید ناصر پیروی آسیابر شهيد مبارزه با فساد بود. او دو دهه پيش علم مبارزه با فساد را همچون اسلافش بلند كرد و مثل كوه هاي ديلمان ايستاد تا نام جنگليان و جنگلبان هيچگاه فراموش نشود و مشابه  ميرزا كوچك خان جنگلي شهيد شود اما براي حفظ جنگل و گيلان عزيز.

شهيد پيروي به عنوان رييس منابع طبيعي ماسال با برخورد و اخلاق حسنه با همكار و مردم صحبت مي‌كرد. مشخص است كه او در برابر ظلم مي ايستد و با ظالم ميجنگد و اجر او شهادت است.

در مراسم بزرگداشت او كه در آسيابر ديلمان برگزار شده بود شركت كرده بودم و به ياد دارم كه همه مردم ديلمان ناراحت بودند چرا كه فرزند ديلمان شهيد شد. بايد گفت كه مبارزه اي كه او با فساد و رانت كرد در يكي از نامه هايي كه به مسئول آن شهرستان!! مي‌نويسد و با درخواست آن مسئول مخالفت ميكند و حتي به همكاران براي استفاده شخصي از ماشين بيت المال تذكر ميدهد.


او به واقع مدير جهادي و پاكدست واقعي بود.او براي حفظ منابع طبيعي و گيلان از خود گذشت و ايثار كرد و كاري جهادي كرد و امروز نامش در تاريخ گيلان و ديلمان ثبت شده است و ۱۷سال پيش جلوي فساد ماند و آن روزها فقط كتاب زنده باد فساد منتشر شد در حاليكه مردم اين روزها منتظر برخورد قاطع و جدي با فساد هستند تا خون شهداي مبارزه با فساد پايمال نشود.

اگر خوشت اومد لایک کن
3
آخرین اخبار