عید قربان؛ عیدِ نفیِ آقازادگی.‌.


راه شلمچه- محمدرضا سابقی؛ عید قربان، بر خلاف آنچه بعضی پنداشته‌اند، اتفاقاً یکی از سیاسی‌ترین اعیاد اسلام است.

اگر خوشت اومد لایک کن
6