لزوم استفاده شوراها از نخبگان در مدیرت شهری

زمانی فعال مدیریت شهری گفت: شوراها باید از سیاسی کاری اجتناب کرده و به سمت تخصص گرایی و استفاده از نخبگان حوزه مدیریت شهری روی آورند.

مهندس عبدلله زمانی در گفتگو با خبرنگار راه شلمچه تنها راه برون رفت از مشکلات حوزه شهری را که منجر به فساد و رانت در شهرداری‌ها شده است را استفاده از نخبگان حوزه مدیریت شهری در شهرداری‌ها دانست و گفت: اکثر شهرها از درآمد پایدار شهری بی بهره هستند و چه بسا همین امر شوراها و شهردارها را گرفتار موضوعاتی نظیر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است.

وی با طرح این سوال که نخبگان شهری چه سهمی در مدیریت شهری دارند، افزود: به منتخبین عزیز شوراها در تمام کشور توصیه میکنیم در قدم اول از سیاسی کاری اجتناب کرده و اولویت خود را به روی کار آوردن نخبگان مدیریت شهری قرار دهند.

زمانی اولویت بعدی را انتخاب شهردارانی توانمند و با برنامه بیان کرد و گفت: متاسفانه در سال های اخیر و در دوره های مختلف شوراها؛ شاهد عزل و انتصاب مکرر شهردار از طرف شوراها بوده‌‌ایم، چرا که تمرکز بر سیاسی کاری بجای تخصص و برنامه در انتخاب شهردارها از طرف شوراها در اولویت بوده است!

ایشان درباره مطالبه مردم از شوراها گفت: مطالبه عمومی مردم از شوراها بعد از گذشت بیست سال از فعالیت آنها؛ خارج کردن مدیریت شهرها از دست مافیای قدرت و فساد و رانت است. تنها مسیر خروج از این مشکلات حرکت شوراها به سمت تخصص گرایی و شایسته سالاری است.

عبدالله زمانی آینده شوراها و شهرها را به شرط حرکت در مسیر استفاده از نخبگان و اندیشمندان حوزه مدیریت شهری بسیار خوب و امیدوار کننده برشمرد و آمادگی خود را جهت هرگونه کمک در راستای توانمند سازی شهرها و رسیدن به توسعه پایدار شهری اعلام کرد.

اگر خوشت اومد لایک کن
8
آخرین اخبار