موبایل موسوی آمل استقلال را تهدید کرد

مالک موبایل موسوی در آمل خطاب به مسئولین استقلال گفت: «یا استقلال ضرر و زیان مرا به ازای هر بازی دو میلیارد تومان طبق قرارداد می‌دهد یا من کوتاه نمی‌آیم! در بدترین موقع من به داد استقلال رسیدم.

به گزارش راه شلمچه، در ادامه اتفاقات برای موبایل موسوی، استقلال تبلیغ این موبایل فروشی از روی لباس برداشت؛ حرکتی که به توصیه دستگاه‌های نظارتی انجام شده و حالا تهدید گرداننده موبایل کمپانی را در پی داشته است.

 او در ویدیویی خطاب به مسئولین استقلال گفت: «یا استقلال ضرر و زیان مرا به ازای هر بازی دو میلیارد تومان طبق قرارداد می‌دهد یا من کوتاه نمی‌آیم! در بدترین موقع من به داد استقلال رسیدم.

 همین آقای دکتر خطیر، همین آقای دکتر فرشید سمیعی. همه شون بودند. گفتند اگر تو این موقع به داد استقلال نمی‌رسیدی ما این صدرنشین را نداشتیم. من در بدترین روز استقلال به داد استقلال رسیدم و حالا تبلیغ من را در بدترین روز من برداشتند...»

 ادعاهای این شخص را می‌بینید و می‌شنوید. 

 

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار