رئیس سازمان بسیج رسانه استان خبر داد:

برگزاری نخستین همایش رسانه‌ای خواهران بسیج رسانه در مازندران

عبدالمهدی حق‌شناس در نشست توانمندسازی بسیج رسانه خواهران این استان در سپاه ناحیه بابل با بیان اینکه سازماندهی لیست خبرنگاران بسیج رسانه دستور کار قرار گیرد اظهار داشت: در این ساماندهی تعداد عضویت مشخص شده و ...

رئیس بسیج رسانه مازندران از برگزاری همایش رسانه‌ای خواهران بسیج رسانه این استان تا قبل از پایان سال جاری خبر داد.


به گزارش راه شلمچه عبدالمهدی حق‌شناس در نشست توانمندسازی بسیج رسانه خواهران این استان در سپاه ناحیه بابل با بیان اینکه سازماندهی لیست خبرنگاران بسیج رسانه دستور کار قرار گیرد اظهار داشت: در این ساماندهی تعداد عضویت مشخص شده و آنهایی که عضویت نیستند جذب شوند.


وی با اشاره به اینکه در یک ماه آینده ساماندهی عضویت بسیج رسانه خواهران انجام شود، افزود: در عرصه رسانه‌ای، بانوان در مازندران فعال تر و موفق‌تر هستند.


حق‌شناس با تاکید بر اینکه زن در خانواده و جامعه نقش اساسی دارد، تصریح کرد: تاثیرپذیری در همه امور از سوی بسیج رسانه خواهران است و با توجه به افزایش خبرنگاران زن نسبت به مرد در این استان می‌توان بهتر ورود پیدا کرد.

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار