شهردار ساری تأکید کرد:

تلاش مضاعف در تحقّق استقلال مالیِ شهرداری

رجبی با بیان اینکه نتیجه حصول درآمد پایدار، رضایت شهروندان و سرعت بخشیدن به توسعه و عمران شهری خواهد بود، تصریح کرد: کارهای عمرانی و خدماتی و همچنین اتمام پروژه های نیمه تمام شهری از دیگر اولویت های این نهاد خدمات رسان است...

عباس رجبی، شهردار ساری گفت: شهرداری نهادی خدماتی و اجتماعی محسوب می شود و همه مدیران شهرداری باید با تلاش خود، شرایط زیست شهری مطلوب برای شهروندان را تسهیل نمایند.


به گزارش راه شلمچه وی در اولین جلسه سیاست گذاری بودجه سال 99 شهرداری افزود: رؤسای سازمان ها با شناخت ظرفیت ها و توانمندی های سازمان متبوع خود در جهت ایجاد و افزایش سرانه درآمد تلاش کنند تا به استقلال مالی مطلوب برسند.


رجبی با بیان اینکه نتیجه حصول درآمد پایدار، رضایت شهروندان و سرعت بخشیدن به توسعه و عمران شهری خواهد بود، تصریح کرد: کارهای عمرانی و خدماتی و همچنین اتمام پروژه های نیمه تمام شهری از دیگر اولویت های این نهاد خدمات رسان است.


شهردار ساری یادآور شد: شهرداران مناطق و رؤسای سازمان ها، از رهنمودهای اعضای شورای اسلامی شهر در جهت پیشرفت و توسعه ساری و نیز کسب رضایتمندی شهروندان بهره گیری کنند.


عباس رجبی اظهار داشت: مدیران سابق از تجربیات با ارزشی بهره مند بودند؛ مدیران فعلی با استفاده از تجربه آنان و انگیزه جوانی که در خود دارند در جهت خدمات رسانی به شهروندان تلاش کنند.


وی در پایان خاطر نشان کرد: مشارکت شهروندان در کنار همکاری و تلاش مدیران شهرداری لازمه توسعه هدفمند است. تلفیق این دو موضوع و تعامل دو سویه منجر به شهری آباد می شود.

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار