رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری مرکز مازندران در جلسه شورای اداری مطرح کرد:

شناسایی و ایجاد یک تعامل کارآمد با خیّرین شهرساز

مهدی نجاتی جوارمی در جمع معاون و مسئولان دوایر مختلف سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری مرکز استان افزود: مطالعه بر روی طرح های متنوع و قابل انجام بازاریابی، تبلیغات اثربخش در راستای معرفی مطلوب ظرفیت های سرمایه گذاری و پیگیری بهینه در پروسه جذب سرمایه گذاری به صورت یک زنجیره واحد کاری مورد انتظار است.

به گزارش ارسالی مدیریت بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری مرکز مازندران به راه شلمچه، رئیس این سازمان در جلسه شورای اداری مجموعه متبوعش ضمن تبریک به مصطفی احمدی فولادی سرپرست شهرداری ساری و قدردانی از تلاش های جواد طالبی شهردار قبلی، با بیان اینکه خلّاقیت در انجام امور محوله به افزایش بهره وری در خدمات می انجامد، اظهار داشت: با توجه به تنوع و افزایش سطح خاستگاههای عمومی مردم از شهرداری ساری، باید بکوشیم تا در همه ارکان زیرساختی خدمات، خود را بروز و سطح علمی و کاربردی وظایفمان را ارتقاء ببخشیم.

 

مهدی نجاتی جوارمی در جمع معاون و مسئولان دوایر مختلف سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری مرکز استان افزود: مطالعه بر روی طرح های متنوع و قابل انجام بازاریابی، تبلیغات اثربخش در راستای معرفی مطلوب ظرفیت های سرمایه گذاری و پیگیری بهینه در پروسه جذب سرمایه گذاری به صورت یک زنجیره واحد کاری مورد انتظار است.

 

وی با اشاره به اینکه شناسایی و ایجاد یک تعامل کارآمد با خیّرین شهرساز یکی از برنامه های این سازمان برای جذب مشارکت های عمومی به شمار می رود، تصریح کرد: برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت در جذب سرمایه گذاران خرد و کلان با استفاده از الگوهای موفق و متناسب با نیازهای شهری در دست تدوین است که انشالله در ثبت نهایی بسته های مشارکتی برای سرمایه گذاران نمود پیدا خواهد کرد.

 

نجاتی جوارمی رعایت موازین اداری و وفاق و همدلی را در پیشبرد اهداف سازمانی اجتناب ناپذیر دانست و خاطر نشان کرد: رعایت زمانبندی در انجام امور محوله از آن جهت حائز اهمیت است که مقوله زمان در تفکرات سرمایه گذاران یک اصل به شمار رفته و در روند جذب شان اثر مستقیم خواهد داشت.

 

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری مرکز مازندران در پایان تأکید کرد: مطالعه بر روی روش های متنوع تأمین مالی از جمله برنامه های آموزشی ما برای افزایش سطح علمی کارکنان است که از طریق برگزاری دوره های آموزشی و سوق کارکنان به مطالعه مفاهیم مربوطه پیگیری خواهد شد.


اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار