اقدامی هوشمندانه از حمید رضا مرادی:

پرداخت حقوق معوقه هزار نفر از کارکنان شهرداری ساری

حمیدرضا مرادی رسیدگی به معیشت کارکنان خدوم و زحمتکش شهرداری را اولویت کاری خود قرار داده است و در این راستا مقرر شد مطالبات کارکنان این مجموعه طی زمانبندی مشخص بروزرسانی و پرداخت شود.

به گزارش راه شلمچه به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، حقوق معوقه آبان ماه  1000 تن از کارکنان مجموعه شهرداری با تاکید و پیگیری های سرپرست شهرداری ساری پرداخت شد.


 

حمیدرضا مرادی رسیدگی به معیشت کارکنان خدوم و زحمتکش شهرداری را اولویت کاری خود قرار داده است و در این راستا مقرر شد مطالبات کارکنان این مجموعه طی زمانبندی مشخص بروزرسانی و پرداخت شود.

 

سرپرست شهرداری ساری معتقد است که با برنامه ریزی صحیح و جامع توسط تیم مدیریتی و مجموعه شهرداری علاوه بر خدمات به شهروندان می توان حقوق کارکنان این مجموعه را بصورت منظم و همزمان پرداخت کرد.


راه شلمچه در تکمیل این گزارش با حمایت از اقدام فوق، خاطر نشان می کند با توجه به وضعیت دشوار اقتصادی کشور و اپیدمی کرونا ویروس، قطعاً مشکلی جدید برای قشر زحمتکشی همچون کارگران قابل تحمل نیست و حتی می تواند پیامدهای اجتماعی زیان باری را نیز به همراه داشته باشد بر همین اساس تدبیر حمید رضا مرادی را در پرداخت حقوق معوق 1000 تن از کارگران شهرداری ساری به فال نیک می گیریم و بی شک رویکرد توجه کامل وی به معیشت کارکنان در تمامی واحدها، بخش ها و سازمان های زیرمجموعه، در آینده بر افزایش راندمان کاری این دستگاه اجرایی و ایجاد موج امیدواری در بهبود زندگی کارکنان اثرگذار خواهد بود.

اگر خوشت اومد لایک کن
0